Chessman Hong Kong

Search form

EVENT SHOWROOM

 

2018-02-11 小肥不再孤單演唱會2018

 

2018-02-10 陳曉東PLANET XT世界巡迴演唱會2018 澳門站

 

2018-01-26 五月天 LIFE [人生無限公司] 巡迴演唱會 澳門站

 

2017-12-31 除夕倒數晚會

 

2017-12-20 The Sound Of Music 仙樂飄飄處處聞 - 澳門站

 

2017-09-02 BOB's UP 澳門2017